Producten

Samen zoeken we naar een hulpmiddel dat bij u past. Uw behandelaar stelt samen met u een zorgplan op. In het zorgplan worden de eisen, wensen en behoeftes beschreven om een zo adequaat mogelijk hulpmiddel voor u te vinden. Afhankelijk van het door het behandelteam vastgestelde functieverlies, de zorgvraag en de maatvoering kan er gekozen worden voor confectie- of maatwerkproducten. De keuze voor een confectie- of maatwerkhulpmiddel is afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij spelen zaken als functionaliteit, pasvorm en kosten een rol. We houden altijd in ons achterhoofd dat elke persoon uniek is.

Garantie, levertijd en nazorg - Wat moet ik weten?

Bij het afleveren van het product wordt u geïnformeerd over de garantieperiode die van toepassing is. U wordt ingelicht over het gebruik en onderhoud van het hulpmiddel. We bespreken wanneer u het beste op controle kunt komen. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

De levertijd is afhankelijk van het soort hulpmiddel. Bij sommige zorgverzekeringen hebben we een goedkeurende machtiging nodig voordat we uw hulpmiddel kunnen bestellen of produceren. Als het een maatwerkproduct betreft, krijgt u het hulpmiddel mogelijk een tijdje onafgewerkt mee. U kunt het hulpmiddel dan eerst rustig uitproberen in uw dagelijkse omstandigheden. Dit geeft ons de kans om het hulpmiddel te evalueren en verder te optimaliseren.

Heeft u nog vragen over uw hulpmiddel? Bel ons, of vul het contactformulier op de website in, om uw vraag voor te leggen. Als het nodig is, plannen we een extra controleafspraak met u.